Διάφορες
 • Σκοπός των διαγωνισμών είναι να τονώσουν το ενδιαφέρον των φοιτητών μας στην επίλυση προγραμματιστικών προβλημάτων.

 • The emphasis on learning today is on open, accessible, distance mode, lifelong, flexible, asynchronous, interactive and blended learning. E-LAMP aims to share experience between different educational cultures and take advantage of international synergies in order to develop a common innovative best practise on e-learning methodology and pedagogy.

  Σύνδεσμος: http://elamp.it.teithe.gr
 • MediaWiN 2010 is the fifth in a successful series of workshops which, since 2006, has been organized in association with the IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 2010). ISCC is an excellent forum for presenting ideas and results at the junction of communication and computation and provides the perfect framework for hosting the MediaWiN Workshop.

  Σύνδεσμος: http://mediawin.it.teithe.gr
 • Πέρα από τις βασικές γνώσεις που παρέχει το Τμήμα Πληροφορικής στους φοιτητές του, με την υποχρέωση της πιο σίγουρης και γρήγορης κατάρτισης των αποφοίτων του, δίνει την ευκαιρία μέσα από μια σειρά αναπτυξιακών προγραμμάτων.

 • Υπό Κατασκευή

  Σύνδεσμος: http://imlab.it.teithe.gr
 • Moodle is an Open Source Course Management System (CMS), also known as a Learning Management System (LMS) or a Virtual Learning Environment (VLE). It has become very popular among educators around the world as a tool for creating online dynamic web sites for their students.

 • Η αλματώδης ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών τα τελευταία χρόνια και η διείσδυσή τους σε όλες σχεδόν τις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής αλλά και στις περισσότερες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, οδήγησαν σε κατακόρυφη αύξηση των αναγκών σε προσωπικό εξειδικευμένο στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Σύνδεσμος: http://esp.it.teithe.gr
 • Students from Thessaloniki, Greece and students from Suolahti, Finland, collaborate in a project on the environment and the sustainability of the planet.

  Σύνδεσμος: http://wakeup.it.teithe.gr
 • Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου στεγάζεται στο παλιό κτίριο του γυμναστηρίου του ΑΤΕΙΘ, απέναντι από το κτίριο του Τμήματος Πληροφορικής.

  Σύνδεσμος: http://www.noc.teithe.gr
Ερευνητικών Προγραμμάτων
 • Ο εν λόγω τόπος σχεδιάστηκε/αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου 'Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής', του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο 'Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών'. Προς το παρόν (Σεπτέμβριος 2006), το περιβάλλον λειτουργεί πιλοτικά μέχρι τη στιγμή κατά την οποία θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του από το τμήμα.

  Σύνδεσμος: http://dp.it.teithe.gr
 • Ο εν λόγω τόπος σχεδιάστηκε/αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου 'Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής', του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο 'Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών'. Προς το παρόν (Σεπτέμβριος 2006), το περιβάλλον λειτουργεί πιλοτικά μέχρι τη στιγμή κατά την οποία θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του από το τμήμα.

  Σύνδεσμος: http://sites.it.teithe.gr/rna
 • The Industry Event is devoted to the challenges involved in designing and developing operational ICT products and services for Agro-Production and the Environment, and aims to build bridges between specialists in industry and academia..

  Σύνδεσμος: http://awictsae09.it.teithe.gr
 • Η εστίαση της έρευνας στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΠΣ) έχει μετατοπιστεί, κατά τα τελευταία χρόνια, από τα παραδοσιακά ζητήματα διαχείρισης δεδομένων (μοντελοποίηση, δεικτοδότηση, ερωτήσεις) σε νέες και συναρπαστικές προκλήσεις που ανακύπτουν από την εξέλιξη νέων τεχνολογιών. Δύο από τα μεγαλύτερα πρόσφατα επιτεύγματα αυτών των τεχνολογιών, ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) και η ανάπτυξη συστημάτων εντοπισμού ακριβείας, έχουν μεγάλη επίδραση στα ΓΠΣ.

  Σύνδεσμος: http://mobj.it.teithe.gr
 • Το όλο πρόγραμμα βασίζεται στην ιδέα του σημασιολογικού ιστού (semantic web), μία νέα εκδοχή του παγκόσμιου ιστού, που όταν αναπτυχθεί πλήρως, θα δίνει το δυνατότητα, πέρα από τον άνθρωπο, και στις υπολογιστικές μηχανές να κατανοούν το περιεχόμενο ιστοσελίδων, καθιστώντας έτσι την επεξεργασία της πληροφορίας ευκολότερη.

  Σύνδεσμος: http://seebrowser.it.teithe.gr
 • The emphasis on learning today is on open, accessible, distance mode, lifelong, flexible, asynchronous, interactive and blended learning. E-LAMP aims to share experience between different educational cultures and take advantage of international synergies in order to develop a common innovative best practise on e-learning methodology and pedag.

 • Welcome to the Intelligent Systems Lab (IS Lab). The IS Lab is related to many exciting fields of computing, including: digital libraries, artificial intelligence, information retrieval, computation intelligence (neural networks, evolutionary algorithms, fuzzy logic and fuzzy systems), semantic web, image and signal processing, knowledge management, pattern recognition, intelligent teaching and training systems and natural language processing.

  Σύνδεσμος: http://islab.it.teithe.gr